Contributie

Contributie

Voor 2020 gelden de volgende contributietarieven per half jaar:

Senioren (18 jaar en ouder): € 66,50
Inschrijfgeld voor nieuwe seniorleden (éénmalig): € 18,00
Junioren (t/m 17 jaar) € 15,00
Inschrijfgeld voor nieuwe juniorleden: € 0,00

De leeftijd die men in een kalenderjaar bereikt is bepalend voor de indeling bij de junioren of bij de senioren. Incasso van de contributie gebeurt 2 x per jaar, gewoonlijk in april/mei en september/oktober.

Contributie betaalregeling

Aanmelding in het 1e halfjaar (1 januari t/m 30 juni): u bent contributie verschuldigd over deze 1e helft van het jaar en daarnaast (in geval van senioren) éénmalig het inschrijfgeld.

Aanmelding in het 2e halfjaar (1 juli t/m 31 december): u bent contributie verschuldigd over deze 2e helft van het jaar en daarnaast (in geval van senioren) éénmalig het inschrijfgeld.

Opzeggen in het 1e halfjaar (1 januari t/m 30 juni): u bent contributie verschuldigd over deze 1e helft van het jaar.

Opzeggen in het 2e halfjaar (1 juli t/m 31 december): u bent contributie verschuldigd over deze 2e helft van het jaar.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Een (kort) briefje met datum, uw naam en adresgegevens is voldoende. Ook een e-mailbericht wordt geaccepteerd (ledenadministratie@tcenter.nl).