Contributie

Contributie

M.i.v. kwartaal 2 - 2022 gelden de volgende contributietarieven per kwartaal:

Senioren (zij die in het kwartaal de leeftijd van 18 jaar of meer bereiken):  

- vanaf 18 jaar (alleen vrij tennissen)

 

€ 35,00 per kwartaal

Junioren (zij die in het kwartaal de leeftijd van 18 jaar nog niet bereiken):

- t/m 12 jaar (incl. lessen, competitie, toernooien, evenementen, vrij tennissen)

- 13 t/m 17 jaar (incl. lessen, competitie, toernooien, evenementen, vrij tennissen)

- 13 t/m 17 jaar (alleen vrij tennissen)

 

€ 22,50 per maand

€ 22,50 per maand

€ 7,50 per kwartaal

   
Inschrijfgeld voor nieuwe seniorleden (éénmalig): € 20,00
Inschrijfgeld voor nieuwe juniorleden: € 0,00

De leeftijd die men in het desbetreffende kwartaal bereikt, is dus bepalend voor de indeling bij de junioren of bij de senioren.

Bij aanmelding geeft u de vereniging toestemming voor het incasseren van de gelden. Incasso van de contributie gebeurt per kwartaal, gewoonlijk aan het einde van de 2e maand van elk kwartaal.

Contributie betaalregeling

Aanmelding in een kwartaal: u bent contributie verschuldigd over dit gehele kwartaal; daarnaast bent u (in geval van senioren) éénmalig het inschrijfgeld verschuldigd. Het lidmaatschap wordt voor telkens een half jaar aangegaan. Indien er speciale lidmaatschappen (zoals b.v. een Zomerchallenge-lidmaatschap) worden aangeboden, kunnen er afwijkende bepalingen gelden.

Einde lidmaatschap/contributie: uw lidmaatschap kan per half jaar worden opgezegd (einde lidmaatschap per 1 januari of 1 juli) met een opzegtermijn van 4 weken. Incasso van uw contributie wordt in lijn daarmee beëindigd.

Opzeggen lidmaatschap: dit dient schriftelijk of per mail te gebeuren bij de ledenadministratie (ledenadministratie@tcenter.nl). Vermeld daarin altijd uw naam, adres en geboortedatum.