Contributie

Contributie

Voor 2021 gelden de volgende contributietarieven per kwartaal:

Senioren (zij die in enig kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar bereiken): € 33,75
Inschrijfgeld voor nieuwe seniorleden (éénmalig): € 18,00
Junioren (zij die in enig kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt) € 7,50
Inschrijfgeld voor nieuwe juniorleden: € 0,00

De leeftijd die men in een kalenderjaar bereikt, is dus bepalend voor de indeling bij de junioren of bij de senioren.

Bij aanmelding geeft u de vereniging toestemming voor het incasseren van de gelden. Incasso van de contributie gebeurt per kwartaal, gewoonlijk in de laatste maand van het kwartaal.

Contributie betaalregeling

Aanmelding in een kwartaal: u bent contributie verschuldigd over dit gehele kwartaal; daarnaast bent u (in geval van senioren) éénmalig het inschrijfgeld verschuldigd. Het lidmaatschap wordt voor minimaal een half jaar aangegaan. Indien er speciale lidmaatschappen (zoals b.v. een Zomerchallenge-lidmaatschap) worden aangeboden, kunnen er afwijkende bepalingen gelden.

Opzeggen in een kwartaal: uw contributie en lidmaatschap eindigt op de laatste dag van het kwartaal, waarin het lidmaatschap een minimale duur van een half jaar heeft bereikt.

Opzeggen lidmaatschap: dit dient schriftelijk of per mail te gebeuren bij de ledenadministratie (ledenadministratie@tcenter.nl). Vermeld daarin altijd uw naam, adres en geboortedatum.