Contributie

Contributie

Voor 2021 gelden de volgende contributietarieven per kwartaal:

Senioren (zij die in het kwartaal de leeftijd van 18 jaar of meer bereiken):   € 33,75
Junioren (zij die in het kwartaal de leeftijd van 18 jaar nog niet bereiken): € 7,50
   
Inschrijfgeld voor nieuwe seniorleden (éénmalig): € 18,00
Inschrijfgeld voor nieuwe juniorleden: € 0,00

De leeftijd die men in het desbetreffende kwartaal bereikt, is dus bepalend voor de indeling bij de junioren of bij de senioren.

Bij aanmelding geeft u de vereniging toestemming voor het incasseren van de gelden. Incasso van de contributie gebeurt per kwartaal, gewoonlijk aan het einde van de 2e maand van elk kwartaal.

Contributie betaalregeling

Aanmelding in een kwartaal: u bent contributie verschuldigd over dit gehele kwartaal; daarnaast bent u (in geval van senioren) éénmalig het inschrijfgeld verschuldigd. Het lidmaatschap wordt voor minimaal een half jaar aangegaan. Indien er speciale lidmaatschappen (zoals b.v. een Zomerchallenge-lidmaatschap) worden aangeboden, kunnen er afwijkende bepalingen gelden.

Opzeggen in een kwartaal: uw contributie en lidmaatschap eindigt op de laatste dag van het kwartaal, waarin het lidmaatschap een minimale duur van een half jaar heeft bereikt.

Opzeggen lidmaatschap: dit dient schriftelijk of per mail te gebeuren bij de ledenadministratie (ledenadministratie@tcenter.nl). Vermeld daarin altijd uw naam, adres en geboortedatum.